44% sinh viên ra trường có việc làm ở khu vực nhà nước | Giáo dục

Các khu vực khác như tư nhân có 4.233 vị trí việc làm (42%), khu vực có yếu tố nước ngoài 436 vị trí việc làm (4%) và tự tạo việc làm là 1.200 vị trí việc làm (11%). Tỷ lệ này so với năm 2017 không có nhiều biến động (các tỷ lệ tương ứng là 42%, 40%, 6% và 12%).
Số SV tốt nghiệp làm việc đúng ngành được đào tạo là 6.576 (tương đương 76%); liên quan đến ngành đào tạo là 445 (5%); không liên quan đến ngành đào tạo là 1.691 (19%). Số lượng SV tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, ĐH các mã ngành đào tạo giáo viên phải làm những công việc không đúng ngành đào tạo còn khá cao (xấp xỉ 1/4).
Có sự chênh lệch đáng kể ở một số ít lĩnh vực, ngành nghề. Chiếm lớn nhất về số lượng SV tốt nghiệp là lĩnh vực kinh doanh và quản lý, với khoảng 53.391 SV tốt nghiệp ĐH. Tiếp đến là lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên với 27.028 SV tốt nghiệp. Trong khi một số lĩnh vực, ngành nghề thu hút được rất ít SV theo học như toán và thống kê (748 SV tốt nghiệp), dịch vụ vận tải (773 SV tốt nghiệp)…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *