Bộ trưởng GD-ĐT ra chỉ thị giảm áp lực sổ sách cho giáo viên | Giáo dục

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp nhưng đến nay vẫn còn tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường, làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của giáo viên.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ thị: Giám đốc SG-ĐT, Trưởng phòng GD-ĐT và Hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không quy định thêm những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ GD-ĐT tạo ban hành.

Giáo viên được phép chọn hình thức viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành một cách đồng bộ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên. Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Để đảm bảo việc giảm hồ sơ, sổ sách ở các nhà trường được thực hiện nghiêm túc, chỉ thị nêu rõ: Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng các vụ: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học,  Giáo dục thường xuyên; Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị ở các địa phương.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ thị nêu rõ, Chánh Thanh tra Bộ hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra đối với các sở GD-ĐT và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, báo cáo về Bộ GD-ĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 15.6 hằng năm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *