Lịch sử và tiếng Anh vẫn ‘đội sổ’ về điểm thi THPT quốc gia 2019 | Giáo dục

Cụ thể, theo thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019, thấp nhất là môn lịch sử có điểm trung bình là 4,3; hơn 70% số bài thi có điểm dưới trung bình với 399182 thí sinh (TS); toàn quốc chỉ có 80 bài thi đạt điểm 10.

Tiếp đến là môn tiếng Anh có 789.544 TS dự thi. Điểm trung bình môn này là 4,36; điểm số có nhiều TS đạt nhất là 3.2 điểm. Môn thi này có 739 bài thi bị liệt; gần 69% bài thi điểm dưới trung bình với 542775 TS.

Ở chiều ngược lại, môn có điểm cao nhất là giáo dục công dân với điểm trung bình là 7,37; Chỉ có 3,98% số bài thi môn này có điểm dưới 5; có 122 bài thi bị điểm liệt. Đặc biệt, môn Giáo dục công dân là môn có số điểm 10 cao nhất với 784 bài thi điểm 10. Điểm có nhiều TS  đạt nhất là 7,75.

Môn toán có điểm trung bình là 5,64; có 33,75% bài thi môn toán có điểm dưới trung bình; số điểm nhiều TS đạt nhất là 6,4. Có 455 bài thi bị điểm liệt; toàn quốc có 12 bài thi đạt điểm 10 ở môn thi này

Môn ngữ văn có điểm trung bình là 5,48; Có 27,85% bài thi có điểm dưới 5. Môn ngữ văn không có điểm 10 nào nhưng có 1.444 bài thi bị điểm liệt (1).>

Môn vật lý có điểm trung bình là 5,57. Có 32,62% số bài thi môn vật lý có điểm dưới 5; Có 200 bài thi bị điểm liệt (1);>

Môn hóa học có điểm trung bình là 5,35; Có 37,72% bài thi môn hóa có điểm dưới 5; có 244 bài thi bị điểm liệt (1).>

Môn sinh học có điểm trung bình là 4,68; 58,7% số bài thi dưới điểm 5; Số bài thi bị điểm liệt 1>

Môn địa có điểm trung bình là 6,0; Có 17,23% số bài thi có điểm dưới 5. Có 277 bài thi bị điểm liệt (1).>

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *