Thanh tra một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong tháng 6 | Giáo dục

Ngày 28.5, Bộ LĐ-TB-XH cho biết thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành tình hình thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em năm 2019.
Việc kiểm tra, thanh tra tập trung vào việc thực hiện luật trẻ em, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em phát sinh thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương…
Trong tháng 6, Ủy ban Quốc gia về trẻ em sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tại 2 bộ, ngành và 7 tỉnh, thành phố. Bộ LĐ-TB-XH và Bộ GD-ĐT tiến hành thanh tra một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của 3 tỉnh, thành phố. Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra tại các cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng cho con nuôi người ngoài) của 3 tỉnh, thành phố trong quý 3/2019.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *