Thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Theo đó, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND. Đây là kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 5/12/2017 của Chính phủ (NĐ 140) về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (gọi tắt là SVTN), cán bộ khoa học trẻ (gọi tắt là CBKH).

Tỉnh Thanh Hóa có chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Mục đích của kế hoạch là thu hút, tuyển dụng được SVTN, CBKH đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại NĐ 140 vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa.

Yêu cầu đặt ra của tỉnh Thanh Hóa là việc phát hiện, tuyển dụng, áp dụng các chế độ, chính sách sau khi được tuyển dụng đối với SVTN, CBKH phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và các địa phương rà soát, xác định nhu cầu vị trí việc làm cần thu hút, tạo nguồn cán bộ. Theo đó, hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao, đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, báo cáo Chủ tịch tỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức từ SVTN, CBKH cho năm sau.

Bên cạnh đó, phát hiện, tổng hợp, lập danh sách những SVTN, CBKH đáp ứng tiêu chuẩn theo NĐ 140.

Trong đó, đối với SVTN, CBKH tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước thì hình thức thực hiện là các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo dõi, phát hiện, lập danh sách những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn quy định gửi về Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT tổng hợp, rà soát các tiêu chuẩn, xem xét đưa vào diện áp dụng chính sách.

Đối với SVTN, CBKH tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan theo dõi, phát hiện, lập danh sách những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn quy định gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đưa vào diện áp dụng chính sách.

Ngoài ra, hàng năm, xây dựng kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với SVTN, CBKH. Hình thức thực hiện là trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; danh sách những SVTN, CBKH đáp ứng tiêu chuẩn, hàng năm xây dựng kế hoạch xét tuyển trình Chủ tịch tỉnh phê duyệt.

Việc tuyển dụng do Sở Nội vụ chủ trì, thực hiện thông qua xét tuyển. Trong đó, nội dung xét tuyển, trình tự, thủ tục tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 NĐ 140.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách về tập sự, bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo sau khi kết thúc thời gian tập sự, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đối với SVTN, CBKH được tuyển dụng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trong lĩnh vực công tác; tạo mọi điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi để SVTN, CBKH được tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với SVTN, CBKH được tuyển dụng là phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức và không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác, quản lý, năng lực nghiên cứu khoa học.

Duy Tuyên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *