Tối thiểu 100 tỉ đồng để thành lập trường CĐ có vốn đầu tư nước ngoài | Giáo dục

Cụ thể, phải có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp VN, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư). Về đất đai, phải có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2, trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị, trường CĐ là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Về vốn đầu tư (không bao gồm giá trị về đất đai), đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỉ đồng, trường trung cấp tối thiểu là 50 tỉ đồng, trường CĐ tối thiểu là 100 tỉ đồng.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của VN hoặc chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định. Các môn học bắt buộc đối với người học là công dân VN thực hiện theo quy định của Bộ LĐ-TB-XH. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20.3.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *